NIEUW RECHT VOOR LETSELSCHADESLACHTOFFERS

31. mrt, 2014

Persoonlijke en directe begeleiding van letselschadeslachtoffers cruciaal voor herstel

PIV-Bulletin 2014-3

Het Nieuwe Schaderegelen – Persoonlijke en directe begeleiding van letselschadeslachtoffers – Herstelcoachiong …
cruciaal voor snel herstel

Maaike Botden, JournalistVertrouwen, empathie en zelfredzaamheid zijn van ongekend groot belang bij voorspoedig herstel van letsel als gevolg van een (verkeers)ongeval. Meer en meer verzekeraars bieden slachtoffers daarom persoonlijke begeleiding gedurende hun letselschadeproces. Want sneller herstel loont - en daar hebben alle betrokken partijen profijt van, met het slachtoffer voorop.Herstel belemmerende factoren

Slachtoffers van (verkeers)ongevallen hebben helaas niet alleen te lijden van het letsel dat zij opgelopen hebben bij het ongeval. In de praktijk blijkt dat zij met meerdere problemen te kampen hebben. Allereerst is dat de stress die slachtoffers ondervinden bij de (soms langdurige) afwikkeling van hun letselschade. Veel slachtoffers hebben het gevoel dat ze te weinig invloed hebben op het eigen letselschadeproces, dat voor hen bijna altijd onbekend terrein is. De spanning die dit oplevert, komt herstel (bewezen) niet ten goede. Ook staan slachtoffers vaak voor een voldongen feit; alle toekomstperspectieven wijzigen radicaal als gevolg van het opgelopen letsel.
Voor velen is dat een bittere pil en ook dat bevordert het herstel van het slachtoffer uiteraard niet.De consequenties van langzaam herstel

Stress rond het gehele letselschadeproces en gebrek aan vertrouwen in de toekomst kunnen een behoorlijk belemmerende uitwerking hebben op het herstel. En dat heeft grote consequenties voor alle betrokken partijen. Allereerst natuurlijk voor het slachtoffer zelf, dat is evident. Maar ook verzekeraars en belangenbehartigers krijgen hier – letterlijk – de rekening van gepresenteerd. Denk alleen maar aan langere doorlooptijden en dus hogere kosten. Dit heeft ook invloed op de klanttevredenheid. Steeds meer verzekeraars kiezen er daarom bij letselschadeafwikkeling bewust voor om het slachtoffer op een andere wijze centraal te stellen. Herstelcoaching is een manier hiervoor. Een herstelcoach begeleidt een slachtoffer om de regie over zijn of haar leven weer in eigen hand te nemen. Samen met het slachtoffer kijkt een herstelcoach naar mogelijkheden, naar wat nog wel kan. Geen focus op het verleden, maar op de toekomst.